Dịch vụ thông dịch

Quý vị có quyền được cung cấp dịch vụ thông dịch miễn phí cũng như dịch vụ thông dịch Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ. Quý vị có thể được cấp những dịch vụ này 24 giờ một ngày, bảy ngày trong tuần.

Tốt nhất là quý vị nên dùng dịch vụ thông dịch viên chuyên nghiệp khi đi khám y tế. Quý vị không nên nhờ bạn, người trong gia đình, hay trẻ em để thông dịch cho quý vị.

Cách dùng dịch vụ thông dịch

InterpreterGọi cho Ban Dịch vụ Hội viên tại số 1-888-839-9909 (TTY 711). Ban Dịch vụ Hội viên có mặt 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần, kể cả ngày lễ.

Để được trực tiếp gặp thông dịch viên, xin quý vị vui lòng cho chúng tôi biết:

 • Người có hẹn: Ai là người có hẹn, quý vị hay con em của quý vị? 
 • Chuyên khoa của bác sĩ: Quý vị có hẹn gặp bác sĩ thuộc khoa gì? Quý vị muốn có thông dịch viên nam hay nữ? 
 • Khi nào: Quý vị có hẹn lúc mấy giờ? Quý vị muốn thông dịch viên có mặt lúc nào?
 • Nơi nào: Quý vị có hẹn ở đâu? Địa chỉ là gì? Có phải đến một tòa nhà cụ thể nào không?
 • Vì lý do gì: Quý vị có hẹn để làm gì? Khám theo dõi? Khám cố vấn? Khám bệnh?

Nếu quý vị cần được giúp thông dịch đúng giờ, đúng lúc thì phải làm gì?

 • Xin gọi cho chúng tôi ít nhất là 10 ngày làm việc trước ngày hẹn của quý vị. Càng có nhiều thì giờ thì chúng tôi càng dễ tìm được thông dịch viên cho quý vị.
 • Vui lòng cho chúng tôi biết thông tin chính xác và đầy đủ. 
 • Vui lòng gọi cho Ban Dịch vụ Hội viên tại số 1-888-839-9909 (TTY 711) nếu ngày giờ hẹn của quý vị có điều gì thay đổi. Ban Dịch vụ Hội viên có mặt 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần, kể cả ngày lễ.
   

Phần một: Vì sao dùng thông dịch viên lại quan trọng
Phần hai: Quyền và trách nhiệm
Phần ba: Làm thế nào để được cấp dịch vụ thông dịch
 

Tài liệu bằng hình thức quý vị muốn và ngôn ngữ quý vị dùng

Quý vị có thể yêu cầu được cấp tài liệu dành cho hội viên bằng ngôn ngữ quý vị dùng hay bằng hình thức quý vị muốn, như bản in chữ khổ lớn hay băng thu âm.

Cách yêu cầu tài liệu bằng ngôn ngữ quý vị dùng hay hình thức quý vị muốn
Vui lòng gọi cho Ban Dịch vụ Hội viên tại số 1-888-839-9909 (TTY 711) để yêu cầu tài liệu bằng ngôn ngữ quý vị dùng/hình thức quý vị muốn. Ban Dịch vụ Hội viên luôn luôn có mặt 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần, kể cả ngày lễ.
 

Khiếu nại

Quý vị cũng có thể nộp đơn khiếu nại nếu:

 • Quý vị cảm thấy mình bị từ chối dịch vụ vì bị tàn tật hoặc vì không biết tiếng Anh
 • Quý vị không được cấp thông dịch viên
 • Quý vị muốn khiếu nại về thông dịch viên
 • Quý vị không được cung cấp thông tin bằng ngôn ngữ của quý vị
 • Nhu cầu văn hóa của quý vị không được đáp ứng

Cách nộp đơn khiếu nại bằng ngôn ngữ của quý vị/h2>

PhoneCó bốn cách nộp đơn khiếu nại: 

PhoneCó bốn cách nộp đơn khiếu nại: 

 1. Gọi cho Ban Dịch vụ Hội viên tại số 1-888-839-9909 (TTY 711)
 2. Nộp đơn trên mạng tại
 3. Viết thư về:
  Member Services Department
  1200 W. 7th Street
  Los Angeles, CA 90017
 4. Gửi fax về 213-438-5748