บริการล่ามแปลภาษา

คุณมีสิทธิ์ใช้บริการล่ามแปลภาษา รวมทั้งล่ามภาษามือแบบอเมริกันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย คุณสามารถรับบริการนี้ได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

การใช้ล่ามมืออาชีพจะมีผลดีต่อการนัดหมายทางการแพทย์ของคุณมากกว่า คุณไม่ควรใช้เพื่อน ครอบครัว หรือลูก ๆ ในการเป็นล่ามแปลภาษาให้คุณ

วิธีการเข้าถึงบริการล่ามแปลภาษา

Interpreterโทรไปยังฝ่ายบริการสมาชิกที่ 1-888-839-9909 (TTY 711ฝ่ายบริการสมาชิกพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน รวมถึงวันหยุด

สำหรับการใช้บริการล่ามแปลภาษาด้วยตัวบุคคล โปรดแจ้งข้อมูลให้เราทราบดังนี้:

 • ใคร: การนัดหมายนี้สำหรับคุณหรือสำหรับลูก ๆ ของคุณ 
 • อะไร: คุณจะพบหมอที่เชี่ยวชาญในด้านใด  คุณต้องการล่ามผู้ชายหรือผู้หญิง 
 • เมื่อไร: เวลาการนัดหมายของคุณคือเมื่อไรคุณต้องการให้ล่ามไปที่หมายในเวลากี่โมง
 • ที่ไหน: การนัดหมายของคุณอยู่ที่ไหน โปรดระบุที่อยู่ มีอาคารที่เฉพาะเจาะจงหรือไม่
 • ทำไม: เหตุผลในการนัดหมายพบแพทย์ของคุณคืออะไร ติดตามอาการใช่หรือไม่ เพื่อปรึกษาหารือใช่หรือไม่ เพื่อตรวจโรคใช่หรือไม่

ต้องการรับความช่วยเหลือจากล่ามแปลภาษาให้ทันเวลาใช่ไหม

 • โทรหาเรา อย่างน้อย 10 วันทำการล่วงหน้าก่อน วันนัดหมายของคุณ ยิ่งเรามีเวลามากขึ้นเท่าไร เรายิ่งมีโอกาสในการหาล่ามแปลภาษาของคุณมากขึ้นเท่านั้น
 • โปรดให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน 
 • โปรดโทรไปยังฝ่ายบริการสมาชิกที่ 1-888-839-9909 (TTY 711) หากการนัดหมายของคุณมีการเปลี่ยนแปลง ฝ่ายบริการสมาชิกพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน รวมถึงวันหยุด
   

ส่วนที่หนึ่ง: ความสำคัญของเจ้าหน้าที่ล่าม
ส่วนที่สอง: สิทธิและหน้าที่
ส่วนที่สาม: วิธีการแจ้งขอบริการล่าม
 

เอกสารในภาษาของคุณและรูปแบบที่ต้องการ

คุณสามารถขอรับเอกสารสมาชิกในภาษาหรือรูปแบบที่คุณต้องการได้ เช่น ตัวหนังสือขนาดใหญ่หรือไฟล์เสียง

วิธีการขอเอกสารในภาษาของคุณหรือรูปแบบที่ต้องการ
โทรไปยังฝ่ายให้บริการสมาชิกที่ 1-888-839-9909 (TTY 711) เพื่อขอรับเอกสารในภาษาของคุณ/รูปแบบที่ต้องการ ฝ่ายบริการสมาชิกพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน รวมถึงวันหยุด
 

การร้องเรียน

คุณสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้ หาก:

 • คุณรู้สึกว่าคุณถูกปฏิเสธการให้บริการเนื่องจากคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้
 • คุณไม่สามารถหาล่ามแปลภาษาได้
 • คุณมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับล่าม
 • คุณไม่สามารถรับข้อมูลในภาษาของคุณหรือรูปแบบที่ต้องการได้
 • ไม่ตอบสนองความต้องการทางวัฒนธรรมของคุณ

วิธีการยื่นเรื่องร้องเรียนในภาษาของคุณ

Phoneคุณสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้สี่วิธี: 

 1. โทรไปยังฝ่ายให้บริการสมาชิกที่ 1-888-839-9909 (TTY 711)
 2. การยื่นเรื่องออนไลน์ที่
 3. เขียนจดหมายส่งไปยัง:
  Member Services Department
  1055 W. 7th Street, 10th Floor
  Los Angeles, CA 90017
 4. ส่งแฟกซ์ไปยัง 213-438-5748